Realizowane przedmioty

Filia Społecznej Akademii Nauk w Krakowie oferuje nowoczesny program nauczania na studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie. Nasza oferta wyróżnia się szerokim spektrum nietuzinkowych przedmiotów, które kompleksowo przygotowują Studentów do pracy na stanowiskach menedżerskich. W ofercie dydaktycznej SAN znajdują się przedmioty dostarczające wiedzy i umiejętności "twardych" i "miękkich", przydatnych w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Ponadto, Społeczna Akademia Nauk uczy nie tylko metod i technik zarządzania, ale również odpowiedzialności – studia to nie tylko nauka, ale też rozwój osobisty i kształtowanie postaw. Dzięki zajęciom z etyki nasi studenci poznają znaczenie ich przyszłego zawodu i rozumieją powagę decyzji, jakie przyjdzie im podejmować.

 

Na ostatnich dwóch semestrach (3. i 4.) przedmioty w specjalnościach (dla naboru w roku akademickim 2021/2022):

ZARZĄDZANIE NOWOCZESNĄ ORGANIZACJĄ

ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE

PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE

RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE W ZARZĄDZANIU

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE PUBLICZNE