Studia II stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie – studia magisterskie w SAN Kraków

Studia magisterskie na kierunku zarządzanie dają gruntowną wiedzę z zakresu kierowania przedsiębiorstwami oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Studia są doskonałym sposobem na ugruntowanie wiedzy ze studiów pierwszego stopnia, a także uzupełnienie wykształcenia i zdobycie kwalifikacji z zakresu zarządzania zespołem i przedsiębiorstwem. Naszą ofertę dydaktyczną wyróżnia szeroki wybór specjalności. Dyplom Społecznej Akademii Nauk na kierunku zarządzanie zapewnia stabilną pozycję na rynku pracy.