Studia II stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie – studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) w Filii SAN w Krakowie

Współczesny rynek pracy potrzebuje doskonale wyszkolonej kadry menedżerskiej. W świecie biznesu nie wystarcza już tylko znajomość funkcjonowania organizacji – niezbędna jest także umiejętność diagnozowania problemów oraz zdolność ich szybkiego rozwiązywania, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i międzynarodowym, a także skutecznej analizie przeobrażeń zachodzących w przedsiębiorstwach w wymiarze gospodarczym i psychospołecznym. W odpowiedzi na to zapotrzebowanie, Filia SAN w Krakowie oferuje kierunek Zarządzanie.

 

Kierunek Zarządzanie obecny jest w ofercie Społecznej Akademii Nauk od samego jej powstania. Zdobyte przez lata doświadczenie, z racji długiego okresu pracy z i nad kierunkiem, współpraca z licznymi praktykami oraz doskonałą kadrą akademicką, pozwoliło wypracować optymalny dla studenta program kształcenia, z naciskiem na współczesne zagadnienia z nauki i praktyki zarządzania.

 

Kadra nauczycielska to akademicy z bogatym doświadczeniem zawodowym, którzy realizują program kształcenia wykorzystując swoją specjalistyczną wiedzę. W ten sposób przygotowują studentów do wejścia w świat biznesu z zapleczem wiedzy, umiejętności i kompetencji.

 

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Zarządzanie dają gruntowną wiedzę z zakresu kierowania przedsiębiorstwem. Są doskonałym sposobem na uzupełnienie wykształcenia, ale przede wszystkim - na poszerzenie wiedzy ze studiów pierwszego stopnia i zdobycie dodatkowych, szczegółowych kwalifikacji - z zakresu zarządzania zespołem ludzi, procesem sprzedaży, procesami logistycznymi, szeroko pojętym marketingiem, systemem finansowo - księgowym, czy sytuacjami kryzysowymi. Naszą ofertę dydaktyczną wyróżnia szeroki wybór specjalności!