Studia II stopnia

Zarządzanie

Umiejętność skutecznego zarządzania jest niezwykle pożądana na współczesnym rynku pracy. Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie na Społecznej Akademii Nauk kształtują odpowiedzialną i wykwalifikowaną przyszłą kadrę menedżerską. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności odpowiednie do zarządzania projektem, zespołem a nawet całym przedsiębiorstwem. Szeroka gama zajęć praktycznych oraz międzynarodowe praktyki sprawiają, iż Absolwent zarządzania na Społecznej Akademii Nauk jest gotów do podjęcia pracy na stanowisku kierowniczym. Dzięki bogatej ofercie ciekawych specjalizacji, SAN w Krakowie kształci również specjalistów z wąskich dziedzin nauki, którzy na rynku pracy pozostają bezkonkurencyjni. Dyplom Zarządzania SAN w Krakowie to nie tylko potwierdzenie wykształcenia – to również otwarta droga do międzynarodowej kariery.