Co po studiach?

Umiejętność skutecznego zarządzania jest niezwykle pożądana na współczesnym rynku pracy.

Studia w Filii Społecznej Akademii Nauk w Krakowie pozwalają na podjęcie pracy na stanowiskach menedżerskich różnego szczebla w organizacjach każdego typu i rozmiaru (firmach rodzinnych albo korporacjach; przedsiębiorstwach małych, średnich bądź dużych; w biznesie, podmiotach publicznych lub organizacjach pozarządowych, na specjalistycznych stanowiskach w firmach bądź działach zajmujących się obsługą logistyczną albo finansowo-księgową.