Studia I stopnia

Zarządzanie

Gama przedmiotów oferowanych na kierunku Zarządzanie jest niezwykle bogata. Prócz mocnych podstaw teoretycznych, Student uzyskuje praktyczne umiejętności zawodowe i kluczowe kompetencje społeczne, które może szlifować, wykonując ciekawe zadania projektowe. Ponadto, oferta specjalności pozwala na zdobycie nietuzinkowych, specjalistycznych umiejętności, bardzo pożądanych na rynku pracy. Przedmioty, takie jak Systemy informatyczne w zarządzaniu czy Bezpieczeństwo informacji, przygotowują Studenta do pracy z wykorzystaniem najnowszych technologii. Dzięki temu kierunek Zarządzanie w Filii Społecznej Akademii Nauk nie ma sobie równych w całym Krakowie!