Opłaty dla rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Opłaty za studia

W SAN otrzymujesz gwarancję stałego czesnego. Przez cały okres studiów wysokość czesnego jest stabilna i niezmienna, co gwarantuje Ci umowa o warunkach odpłatności za studia. Przejrzystość ponoszonych przez Ciebie kosztów pozawala na racjonalne zaplanowanie budżetu domowego.

Specjalnie dla naszych Kandydatów oraz Studentów przygotowaliśmy pakiet promocji stałych i czasowych, z których możesz skorzystać w trakcie rekrutacji na wymarzone studia, jak i będąc już Studentem SAN.

W SAN możesz korzystać z szerokiego pakietu finansowania w postaci stypendiów i dofinansowań. W skład pomocy materialnej dla studentów wchodzą stypendia Rektora za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, stypendia socjalne, zapomogi, dodatki oraz świadczenia dla osób niepełnosprawnych.

W SAN, to Ty wybierasz, jak będą wyglądały Twoje opłaty za czesne. Masz do wyboru 3 opcje płatności:

  • 12-ratalny system miesięczny,
  • 2-ratalny system semestralny oraz
  • jednorazową wpłatę za rok studiów.

Przy wpłatach 1 i 2-ratalnych zyskujesz dodatkowe promocje.

Studia stacjonarne

Rok studiów

Czesne miesięczne

Liczba miesięcy

Czesne za rok

Promocja Early Bird do 25.08.2020 r.

Czesne za rok

I rok

440 zł

12

5 280 zł

4 800 zł

II rok

490 zł

12

5 880 zł

5 880 zł

III rok

540 zł

10

5 400 zł

5 400 zł

Razem

16 560 zł

16 080 zł

 

Studia niestacjonarne

Rok studiów

Czesne miesięczne

Liczba miesięcy

Czesne za rok

Promocja Early Bird do 25.08.2020 r.

Czesne za rok

I rok

380 zł

12

4 560 zł

4 320 zł

II rok

400 zł

12

4 800 zł

4 800 zł

III rok

460 zł

10

4 600 zł

4 600 zł

Razem

 13 960 zł

13 720 zł

 

Opłaty kwalifikacyjne

Opłata rejestracyjna - 100 zł

Wpisowe:

  • dla kandydatów z krajów UE i cudzoziemców z Kartą Polaka - 400 zł 0 zł (sprawdź promocje)
  • dla kandydatów z Ukrainy i Białorusi - 400 zł
  • dla kandydatów spoza Unii Europejskiej - €200

Opłata za studencką legitymację elektroniczną - 22 zł

Opłaty kwalifikacyjne są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów.

Wpłaty

Opłaty kwalifikacyjne, tj. opłatę rejestracyjną, wpisowe oraz opłatę za legitymację studencką należy uiścić na 

  • indywidualny nr subkonta przesłany na adres e-mail po uzupełnieniu formularza rekrutacji on-line

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnosimy opłatę (np. opłata rejestracyjna, wpisowe, legitymacja) oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów.

Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów lub przesłaniu skanu na adres krakow@san.edu.pl.