Powrót

Wymiana międzynarodowa (Erasmus)

Drodzy Studenci!

Zachęcamy każdego  studenta Społecznej Akademii Nauk, niezależnie od kierunku studiów lub średniej ocen, z komunikatywną znajomością języka angielskiego (lub innego), do aplikowania o stypendium programu Erasmus+ na dofinansowanie kosztów wyjazdu na studia, na jeden lub więcej semestrów na uczelni partnerskiej (całkowity czas studiów nie ulega przedłużeniu) lub na praktyki zagraniczne minimum 2 miesiące.

Oto relacja studenta zarządzania, Yuriego Shvandera z pobytu na studiach w Sofii, stolicy Bułgarii, na jednej z uczelni partnerskich - Todor Kableshkov University of Transport: "Studia w Sofii bardzo mi się podobały. Wykładowcy na uczelni byli bardzo przyjaźni, a Koordynatorka Erasmusa bardzo miła i pomocna. Zawsze informowała mnie o różnych wydarzeniach organizowanych na uniwersytecie. Nie miałem problemu z znalezieniem mieszkania - było duże, przytulne i blisko centrum".

Jeśli tak jak Yuri, chcielibyście studiować gdzieś za granicą, zdobyć międzynarodowe doświadczenie, napiszcie do nas maila: erasmus@erasmus.com.pl

Zachęcamy również do odwiedzania naszej strony: http://erasmus.san.edu.pl/pl oraz strony na Facebooku- https://www.facebook.com/san.network.erasmus/

 

Biuro Erasmus+
Społeczna Akademia Nauk - University of Social Sciences
erasmus@erasmus.com.pl+48 606 388 854

 

 

Kto może ubiegać się o wyjazd?

Wyjechać może każdy student, który spełnia następujące warunki:

  • ma ukończony pierwszy rok studiów;
  • jest obywatelem kraju uprawnionego do udziału w programie Erasmus+ (ewentualnie posiada oficjalny status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w Polsce);
  • posiada dobre wyniki w nauce i zna język obcy w stopniu umożliwiającym mu uczestnictwo w zajęciach na zagranicznej uczelni.
Na jak długo można wyjechać?

Czas wyjazdu na stypendium programu Erasmus+ wynosi jeden lub dwa semestry akademickie.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Formularze dokumentów znajdują się w sekcji „Pliki do pobrania”. W najbliższym czasie zostaną one zaktualizowane. Do tego czasu należy korzystać z dostępnych na stronie wersji. Nie ma potrzeby składania zaświadczenia o wysokości średniej ze studiów – nasz dział pozyska wymagane informacje bezpośrednio z dziekanatu.

Czy jest uczelniany wzór CV bądź listu motywacyjnego dla uczelni zagranicznych?

Nie ma jednego wzoru takich dokumentów. Jeśli są one wymagane przez uczelnie przyjmującą należy postępować zgodnie z wymaganiami tej uczelni (dotyczy to języka, formatu, wymaganej zawartości etc.). Pamiętajcie, by przedstawić swoją sylwetkę w możliwie najatrakcyjniejszy sposób.

Jakie będą moje prawa i obowiązki podczas wyjazdu?

Wszystkie najważniejsze prawa i obowiązki znajdziesz w Karcie Studenta Erasmusa. Stanowi ona obowiązkowy załącznik do umowy finansowej między studentem a Uczelnią. Umowę taką podpisywać będziemy przed wyjazdem – przygotowana będzie przez nasz dział. Należy ja podpisać w dwóch egzemplarzach, z których jeden będzie dla Uczelni a drugi dla studenta. Należy pozostawać w kontakcie wykładowcami (promotorem) przedmiotów, których zaliczenie będzie wymagane w SAN po powrocie ze stypendium.

Czy stypendium pokryje wszystkie koszty mojego pobytu za granicą?

Studia na zagranicznym uniwersytecie w ramach programu Erasmus+ są bezpłatne, więc uczelnia przyjmująca nie ma prawa pobierać od Ciebie czesnego. Każdy wyjeżdżający student otrzymuje fundusze na częściowe pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania i innych wydatków związanych z pobytem za granicą. Kwota ta wynosi 300, 400 lub 500 euro miesięcznie w zależności od kraju do którego się wyjeżdża w przypadku wyjazdu na studia, plus ewentualnie odpowiednik 200 euro dla osób otrzymujących stypendium socjalne. Wysokości stawek stypendium dla wyjazdów na praktyki to (odpowiednio 400, 500 lub 600 euro w zależności od kraju). Może się zdarzyć, że stypendium nie pokryje całości kosztów związanych z pobytem na stypendium. W dużej mierze koszty te zależne są od studenta (gdzie jest zakwaterowany, ile wydaje na wyżywienie etc.).Nie ma takiej potrzeby. Wymagany jest natomiast dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.

Czy muszę zbierać bilety, rachunki dokumentujące poniesione wydatki?

Nie ma takiej potrzeby. Wymagany jest natomiast dokument potwierdzający czas trwania pobytu na stypendium w uczelni/instytucji przyjmującej. Stanowi on podstawę do rozliczenia finansowego wyjazdu.

Czy po powrocie ze stypendium nie będę musiał powtarzać roku?

Nie. Gwarantuje to tzw. Learning Agreement, czyli „Porozumienie o programie zajęć”, podpisywane przed wyjazdem. Należy jednak pamiętać, że o uznaniu pobytu na stypendium przez rodzimą uczelnię decyduje Dziekan wydziału dopiero po zapoznaniu się z wykazem zaliczeń (tzw. Transcript of Records) wystawionym przez uczelnię zagraniczną.

Kiedy muszę uzyskać akceptację dziekana, czy występuję o nią osobiście?

Tak, zgodę Dziekana na wyjazd należy uzyskać indywidualnie. Należy przedstawić proponowaną listę przedmiotów do realizacji za granicą. Dziekanat powinien przygotować tabelę, który przedmiot na uczelni przyjmującej zastąpi który realizowany w SAN. W przypadku komplikacji w kontaktach z dziekanatem prosimy o kontakt z Koordynatorem programu Erasmus+ (erasmus@erasmus.com.pl).

Czy podczas pobytu na stypendium studiuję cały semestr ze studentami miejscowymi?

Nie, studenci realizują przedmioty uzgodnione przed wyjazdem i zapisane w „Learning Agreement”. Mogą one być realizowane na uczelni przyjmującej na różnych latach studiów, różnych kierunkach, w osobnych grupach studenckich. Zasadą jest, by przedmioty realizowane na uczelni przyjmującej były maksymalnie zbliżone do tych realizowanych w danym semestrze w SAN.

Kiedy poznam różnice programowe do zaliczenia po powrocie, kiedy będę musiał je zaliczyć?

Różnice znane będą przed wyjazdem (aczkolwiek może to ulec zmianie, gdyby po przyjeździe okazało się, że konieczne będą zmiany w „Learning Agreement”). Idealnym wyjściem jest praca nad różnicami programowymi jeszcze w trakcie wyjazdu, pozostając w kontakcie mailowym z danym wykładowcą.

Czy mogę wyjechać w trakcie pisania pracy dyplomowej?

Tak, wskazany jest wówczas regularny kontakt z promotorem drogą mailową.

Co to jest „Wykaz zaliczeń” („Transcript of Records”)?

Jest to wykaz wszystkich przedmiotów/ zajęć, w których uczestniczyłeś/aś w uczelni zagranicznej wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS oraz ocenami przyznanymi zgodnie ze skalą stosowaną w danej uczelni, a także zgodnie ze skalą ECTS.

Jakie są konsekwencje niezaliczenia przedmiotu za granicą?

W takiej sytuacji trzeba będzie zaliczyć ten przedmiot (lub jego odpowiednik) w SAN. Dołożymy starań by wskazany był wykładowca z SAN, który będzie w tym celu indywidualnie pracował ze studentem.

Czy po przyjeździe coś odbywa się poza oddaniem certyfikatu (jeden zostaje u mnie, drugi dla uczelni), i ew. zdanie różnic programowych?

Należy jeszcze wypełnić online ankietę beneficjenta oraz (jeśli to wymagane) przystąpić online do testu językowego.

Czy podczas wyjazdu na stypendium opłacam czesne w SAN?

Tak, pobyt na stypendium nie zwalnia z obowiązku terminowego regulowania czesnego w SAN.

Czy podczas pobytu na stypendium mogę pracować?

To zależy od systemu prawnego danego kraju. Często legalna jest praca na część etatu. Należy się dowiadywać w konsulatach, biurach współpracy z zagranicą danej uczelni etc.

Co to jest ECTS?

ECTS (European Credit Transfer System), czyli Europejski System Transferu Punktów jest systemem ułatwiającym uznawanie przez macierzystą uczelnię okresu studiów odbytych za granicą. Ma za zadanie przełożenie na skalę punktową nakładu pracy, jaką każdy student musi włożyć w zaliczenie danego przedmiotu. Za jeden semestr akademicki studiów z reguły przyznawanych jest 30 punktów kredytowych.

Jak dobrze muszę znać język kraju, do którego chcę wyjechać? Czy jest możliwość udziału w kursach przygotowawczych?

Język, w którym zamierzasz studiować powinieneś/powinnaś znać w stopniu gwarantującym aktywny udział w zajęciach i egzaminach. Istnieje możliwość wzięcia udziału w kursach przygotowawczych organizowanych przez naszą uczelnię.

Gdzie znajdę informacje na temat możliwości taniego zakwaterowania podczas wyjazdu?

Jeśli chcesz ubiegać się o pokój w akademiku, skontaktuj się poprzez uczelniany Dział Współpracy z Zagranicą z podobną jednostką uczelni przyjmującej, która zajmuje się przydziałem miejsc. Tam powinieneś uzyskać również informacje na temat innych rodzajów zakwaterowania (wynajem pokoi, mieszkań).

Gdzie mogę wyjechać?

Możliwość wyboru kraju zależy od ilości umów międzynarodowych podpisanych przez dany wydział. Lista uczelni, z jakimi współpracuje Uczelnia przedstawiona zostanie na każdym spotkaniu dotyczącym programu Erasmus+.

W jakiej formie otrzymam potwierdzenie studiowania za granicą

Student otrzymuje Trancript of Records wydany przez uczelnię przyjmującą. Proszę pamiętać, żeby upomnieć się o dwie kopie tego dokumentu (jedna dla SAN). Można poprosić uczelnie partnerską żeby wydrukowała na grubszym, sztywniejszym papierze. Ponadto odpowiednie zapisy znajdą się w suplemencie do dyplomu.

Czy wyjeżdżając na przykład do Portugalii muszę zaliczyć test z portugalskiego, czy z angielskiego? Kiedy i gdzie ten test muszę zrobić? Czy to kosztuje?

To nic nie kosztuje. Trzeba przejść rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem Programu, by udowodnić, że zna się język w stopniu komunikatywnym. Należy wykazać znajomość języka, w którym realizowane będą zajęcia. Przeważnie jest to język angielski ale zdarza się, że uczelnia zagraniczna oferuje zajęcia tylko w języku lokalnym.

Uprzejmie przypominamy, że obowiązek poddania się dwóm testom językowym dotyczy wszystkich studentów, dla których językiem wykładowym (studia) /roboczym (praktyki) jest: angielski, czeski, duński, francuski, grecki, hiszpański, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki lub włoski. Testy językowe dostępne są też w języku polskim – dotyczą studentów z zagranicznych uczelni przyjeżdżających do Polski. Jeżeli chodzi o kursy językowe, to są one przeznaczone dla tych studentów, którzy wyrażą chęć skorzystania z kursu. Automatycznie przyznawane są studentowi, który z pierwszego testu językowego uzyskał wynik B1 lub niższy.


Na stronie internetowej programu Erasmus+ dostępne są „Wskazówki dla studentów”.

Warto również zajrzeć do zakładki „Oferty praktyk w ramach programu Erasmus+” oraz do zakładki „oferty z zagranicznych uczelni"

Do jakiej Uczeleni mogę jechać?

Możecie państwo jechać do jednej z uczelni na stronie Uczelnie Partnerskie (która jest stale uaktualniana i rozbudowywana). Możecie też państwo wyjechać do jednej z tysięcy innych uczelni w Europie które o nas nie słyszały.

Prosimy o pomoc, i ze swojej strony obiecujemy, że każdy student który znajdzie sam nowego partnera, i odciąży dział Erasmus+ otrzyma finansowanie na Wyjazd, który sam pomoże zorganizować (prawdopodobieństwo 99%). Przykładowy mail który wysyłacie powinien zawierać: CV, informację czy jesteście zmotywowani, ambitni, dlaczego chcecie akurat tam wyjechać, zdjęcie, opis uczelni wysyłającej, kontakt do Koordynatora programu Erasmus+ Ernesta Nowaka erasmus@erasmus.com.pl, zapewnienie ze jeśli się zgodzą, koordynator podpisze umowę o współpracy i dokończy procedurę rekrutacji od strony formalnej. Proście o listę przedmiotów w semestrze mobilności, których odpowiedników szukacie, dziekan musi zaakceptować przedmioty zastępujące te w uczelni macierzystej (nie trzeba znaleźć 100%).

Informacja o finansowaniu

Prosimy o zakładanie konta w walucie EUR. W razie podania numeru konta PLN do wypłaty stypendium, kwota zostanie pomniejszona o koszty spreadu i przewalutowania pobrane przez Bank (około 3,5–5%).