Wymagane dokumenty

Kandydaci na studia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • oryginał świadectwa dojrzałości do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie)
 • oryginał dyplomu (licencjat, inżynier lub magister) do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia)
 • oryginał suplementu do dyplomu do wglądu + kserokopia (dot. rekrutacji na studia II stopnia;
  nie dotyczy absolwentów SAN
  )
 • 1 zdjęcie w formacie dowodowym - 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość)
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • potwierdzenie wniesienia opłat kwalifikacyjnych (opłata rejestracyjna + wpisowe)

 

Dane do przelewu: 

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 9, 
90-113 Łódź

 • opłaty kwalifikacyjne wnosisz na indywidualny nr subkonta dostępny w zakładce "należności" w platformie rekrutacyjnej 

W tytule przelewu należy wpisać, za co wnoszona jest opłata (np. opłata rejestracyjna, wpisowe oraz podać imię i nazwisko oraz kierunek i stopień studiów).

 

Wizyta w Dziale Rekrutacji:

 

Na studia zapisujesz się poprzez założenie konta rekrutacyjnego na stronie e-rekrutacja.san.edu.pl, jednak i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności dostarczenia do Działu Rekrutacji wymaganych dokumentów. Wypełnienie samego formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia.

 

Termin dostarczenia dokumentów do Działu Rekrutacji SAN jest rezerwowany wyłącznie mailowo (preferujemy) (krakow@san.edu.pl) lub telefonicznie (604-573-194).

 

Na pierwszy rok studiów zostają przyjęte osoby, które osobiście dostarczą do Działu Rekrutacji komplet wymaganych dokumentów w trakcie trwania naboru.

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku małego zainteresowania danym kierunkiem studiów.