Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk

Społeczna Akademia Nauk zapoczątkowała swoją działalność wydawniczą w roku 1999 – dotąd Uczelnia wydała kilkaset wydanych pozycji naukowych. W celu intensyfikacji dorobku publikacyjnego kadry naukowo-dydaktycznej SAN utworzono Wydawnictwo SAN kierowane przez Kolegium Wydawnicze.


Czasopisma i serie wydawnicze, wydawane przez Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk:

"Przedsiębiorczość i Zarządzanie"

Od 2004 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, obecnie posiada 14 punktów MNiSW.

"Journal of Intercultural Management"

Od 2011 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych, obecnie posiada 11 punktów MNiSW.

"Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy"

Kwartalnik o tematyce pedagogicznej. Obecnie posiada 7 punktów MNiSW.

"Journal of Applied Computer Science Methods"

Kwartalnik anglojęzyczny. Obecnie posiada 4 punkty MNiSW.

"Journal of Artificial Intelligence and Soft Computing Research"

Międzynarodowy kwartalnik anglojęzyczny. Obecnie posiada 10 punktów MNiSW.

"Kwartalnik neofilologiczny"

Obecnie posiada 12 punktów MNiSW.

Periodyk "Working Papers"

Czasopismo zawiera prace powstałe jako dorobek naukowy Instytutu EEDRI.

Seria "Studia i Monografie"

"Studia i Monografie" to naukowe opracowania monograficzne, poświęcone zagadnieniom zarządzania, psychologii, ekonomii, marketingu oraz dziedzinom pokrewnym. Publikowane w tej serii pozycje to prace autorskie, wyniki prac naukowo-badawczych o charakterze monografii oraz prace zbiorowe o charakterze niepodręcznikowym. Owocem współpracy Społecznej Akademii Nauk z naukowcami z Meksyku, Rosji, Ukrainy, Niemiec, Szwajcarii, Malezji czy Australii powstają monografie anglojęzyczne o zasięgu międzynarodowym.

Seria "Podręczniki i skrypty"

"Podręczniki i skrypty" to tematyczne opracowania materiałów, przeznaczone głównie dla studentów. Stanowią one nieodzowną pomoc dydaktyczną z zakresu zarządzania, psychologii, ekonomii, finansów i rachunkowości, marketingu, filologii angielskiej, metodologii badań, zdrowia publicznego i innych.

Seria "Dyskursy o kulturze"

"Dyskursy o kulturze" to seria monograficznych opracowań dotyczących zagadnień poruszanych w trakcie organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk konferencji "Dyskursy o kulturze", m.in. tematy związane z socjologią, dziennikarstwem i kulturoznawstwem.