Powrót

Współpraca z biznesem

SAN Kraków – uczelnia współpracująca z biznesem

Zapewniamy atrakcyjne warunki studiowania

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie pragnie odpowiedzieć na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W związku z tym Uczelnia podejmuje współpracę z instytucjami i podmiotami gospodarczymi, by w porozumieniu z liderami biznesu tworzyć treści kształcenia tak, by program nauczania miał charakter praktyczny i przygotowywał przyszłych absolwentów do rozpoczęcia kariery zawodowej.


Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitoring trendów i opinii dotyczących zmian w gospodarce sprawiają, iż Społeczna Akademia Nauk w Krakowie nie tylko posiada bezkonkurencyjną ofertę edukacyjną, ale również oferuje szereg praktyk i płatnych staży, które pozwalają zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe. 


Biuro Karier Studenckich Społecznej Akademii Nauk umożliwia studentom nawiązanie współpracy z biznesem, zaś uczelniany Inkubator Przedsiębiorczości pomaga założyć własną firmę. Ponadto na SAN funkcjonuje Rada Biznesu, która weryfikuje programy kształcenia pod kątem potrzeb otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

Kluczowi Partnerzy SAN:

Fujitsu Technology Solutions
IBM
Panasonic
Business Centre Club
Konferencja Lewiatan
PGE Górnictwo i Energetyka Konewncjonalna Spółka Akcyjna
Konsalnet Security Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
Bank Zachodni WBK
PCG Polska sp. z o.o.
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp.z o.o.
Stowarzyszczenie Włókienników Polskich
Finances For You Doradcy Finansowi Sp.z o.o. Łódź
eDialog
Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi
Firma Petecki
Biznes plus
Plusart
Wi-Ma Zakłady Przemysłów Twórczych