SAN Kraków

Studia w Krakowie

Społeczna Akademia Nauk - dobre studia, niskie opłaty

Dlaczego Społeczna Akademia Nauk od lat widnieje w czołówce rankingów uczelni wyższych w Polsce? Ponieważ oferuje wysoką jakość kształcenia dając przepustkę do międzynarodowej kariery. Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż oferuje kształcenie na kierunkach, które zapewniają szerokie możliwości na rynku pracy dając solidne podstawy teoretyczne i wiedzę oraz umiejętności praktyczne.

 

Dzięki współpracy z Clark University (USA) nasi studenci mają szansę uzyskać - równolegle do studiów polskich – amerykański dyplom Master. Niezależnie od wyników w nauce, każdy student ma możliwość udziału w wymianach studenckich. Ponadto uczelnia oferuje szeroki wybór praktyk polskich i zagranicznych.

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez dwie grupy specjalistów z polski i z zagranicy:

  • wybitnych pracowników naukowych
  • praktyków - znanych ekspertów biznesowych

 

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci posiadają szerokie kwalifikacje, które otwierają im drogę do kariery.

 

Bogata oferta dydaktyczna Społecznej Akademii Nauk jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Wysoka jakość kształcenia idzie w parze z konkurencyjnymi cenami – dobre studia i niskie opłaty to nasz znak rozpoznawczy. Ponadto studenci SAN w Krakowie mają możliwość korzystania z różnych form pomocy materialnej. Stypendia przyznawane są na takich samych zasadach, jakie obowiązują na uczelniach publicznych.

 

Uwaga! Poza poszerzaniem wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia, nasi studenci mogą skorzystać także z dodatkowych form wsparcia rozwoju kariery zawodowej już w trakcie studiów, a oferowanych w ramach:

  • Biuro Karier SAN (oferty pracy, praktyki, staże)
  • Inkubator Przedsiębiorczości SAN (wspieranie rozwoju własnego biznesu)
  • Wymiany międzynarodowe (m.in. program Erasmus)
  • Samorząd studencki SAN (cenne doświadczenie w zakresie planowania, realizacji i zarządzania projektami)

 

Jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy SAN w Krakowie to uczelnie właśnie dla Ciebie to, pewnie zainteresuje Cię, że:

  • Społeczna Akademia Nauk w Krakowie wyróżnia się nie tylko atrakcyjną ofertą kształcenia, ale również niepowtarzalną atmosferą studiowania. Wielokulturowe środowisko oraz liczne inicjatywy i imprezy studenckie sprawiają, że w SAN nie można się nudzić.
  • Jeśli rozważasz studia zaoczne (niestacjonarne) musisz wiedzieć, że jako nieliczni na rynku zapewniamy wolne niedziele dla studiujących w tym trybie.
  • „Bez granic” – program w ramach, którego uczelnia oferuje metody kształcenia na odległość w ramach platformy e-learningowej
  • Dla wszystkich, którzy w trakcie roku akademickiego pragną zostać naszymi studentami, oferujemy program „Nie trać roku!” – pozwalający podjąć studia od semestru letniego.