Studia MBA i Master – informacje dla kandydatów na studia

Studia w języku polskim i angielskim. Dzięki współpracy z Clark University, najstarszą placówką w Stanach Zjednoczonych, oferujemy programy Master oraz MBA (SAN).


Dotyczy specjalizacji: Management, Marketing, Health Systems, Information Systems, HR. Ponadto program obejmuje wyjazd do USA i praktyki w USA.


Społeczna Akademia nauk od 2004 roku jest partnerem Clark University.Jako ciekawostkę, można dodać, że obie uczelnie wspólnie organizują naukowe i kulturalne wydarzenia, między innymi coroczną Międzynarodową Konferencję „Zarządzanie Międzykulturowe”.


Dzięki realizowanemu przez nas programowi partnerskiemu studiując w Społecznej Akademii Nauk w Krakowie, można uzyskać dyplomy dwóch uczelni jednocześnie. Więcej informacji na temat uzyskania podwójnego dyplomu znajdą Państwo na stronie http://www.clarkuniversity.eu/