Władze uczelni

REKTOR

 dr hab. Roman Patora, prof. Społecznej Akademii Nauk

 

PROREKTOR ds. organizacji, zarządzania i finansów

 dr Zofia Patora-Wysocka, prof. Społecznej Akademii Nauk

 

PROREKTOR ds. badań naukowych i internacjonalizacji

 prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

 

PROREKTOR ds. rozwoju

dr Maciej Wysocki, prof. Społecznej Akademii Nauk

 

Pełnomocnik Rektora ds. organizacji dydaktyki oraz sprawozdawczości naukowej

 dr Robert Seliga, prof. Społecznej Akademii Nauk

 

Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia

dr inż. Zdzisław Szymański, prof. Społecznej Akademii Nauk

P.O. Dziekana Filii w Krakowie

Monika Sobczyk, kierownik Filii Społecznej Akademii Nauk w Krakowie