Powrót

Struktura SAN w Krakowie

Władze SAN Kraków

Wydział Nauk Stosowanych

Prodziekan, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie

 dr inż. Małgorzata Smolarek

 

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.  Specjalność naukowa: przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, kierunek: marketing i zarządzanie w zakresie: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła m.in. Polsko-Niemieckie Studium "Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" organizowane przez Centrum Doskonalenia Zarządzania – CEDOZ oraz Internationale Berufsakademie Berlin – IBA. Adiunkt i Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie Społecznej Akademii Nauk. Wykładowca na studiach podyplomowych. W latach 2011-2016 redaktor naczelna czasopisma Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie. Autorka wielu artykułów i referatów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, strategii, zarządzania zasobami ludzkimi oraz przedsiębiorczości. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień związanych z zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Jest członkiem European Association for Security w Krakowie. 

 

Dyżur dla studentów, pok. 106, w terminach:
piątek 10:00 -11:00 , pok. 106

 

 

Dyrektor, Wydział Nauk Stosowanych w Krakowie

dr Monika Jaworska, prof. International Personnel Academy

 

Kontakt: mjaworska@san.edu.pl, 604 171 286

 

Dyżur dla studentów, pok. 106, w terminach:
środa 13:00 – 14:00