Stypendia

Stypendia 2021/2022

Filia w Krakowie informuje, że wnioski o stypendium w roku akademickim 2021/2022 należy złożyć w terminie od 28.09.2021 r. do 18.10.2021 r. 

Wniosek należy wypełnić w wirtualnym dziekanacie, a następnie wydrukować, podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami złożyć w budynku Uczelni.

W załącznikach instrukcja wypełniania wniosków w wirtualnym dziekanacie.

Ważne:

  • Wnioski o stypendium Rektora będą przyjmowane od średniej 4,10. Stypendium to otrzyma 10% najlepszych studentów na danym kierunku studiów. Osoby po innych uczelniach, proszone są o przyniesienie zaświadczenia o średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów z pięcioma miejscami po przecinku oraz z datą obrony.
  • Do stypendium socjalnego dochód na osobę w rodzinie studenta nie może przekroczyć 1050 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym;
  • Dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2020 r. wynosi: 3819 zł