Powrót

Praktyki zawodowe sem. LETNI 2021/2022

Praktyki zawodowe sem. LETNI 2021/2022

W związku z zaplanowanym urlopem koordynatora praktyk zawodowych mgr Moniki Sobczyk-Paterek, zgodnie z Rozporządzeniem Rektora SAN, praktyki będą zaliczane do dnia 15.07.2022 r. na podstawie dostarczonych do dziekanatu do tego dnia oryginałów dokumentów oraz od 7.09.2022 r.

 

Praktyki zawodowe w semestrze LETNIM w roku akademickim 2021/2022 obejmują studentów:

- kierunku Zarządzanie I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 4. (150 GODZIN) I 6. (200 GODZIN), oraz 

- kierunku Zarządzanie II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 4. (150 GODZIN),

 

zgodnie z dokumentacją, tj. Regulaminem Studenckich praktyk zawodowych i integralnymi do niego załącznikami.

Prosimy studentów o zapoznanie się poniższymi dokumentami.

Zaliczenie praktyk zawodowych następuje na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty należy złożyć Koordynatorowi ds. praktyk z ramienia Uczelni, tj. mgr Monice Sobczyk-Paterek, do Pliku/Materiały z zajęć w odpowiednim zespole utworzonym w aplikacji Microsoft Teams, tj.:

  • "KR Praktyki I stopień sem. 4. LETNI 2021/2022” oraz "KR Praktyki I stopień sem. 6. LETNI 2021/2022”; Termin złożenia dokumentów: 21.06.2022 oraz 1.06.2022 dla sem. 6.;
  • "KR Praktyki II stopień sem. 4. LETNI 2021/2022”; Termin złożenia dokumentów: 1.06.2022.