Powrót

Praktyki dyplomowe sem. LETNI 2020/2021

Praktyki dyplomowe sem. LETNI 2020/2021

Praktyki dyplomowe w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 obejmują studentów:

- kierunku Zarządzanie I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 4., 200 godzin, oraz 

- kierunku Zarządzanie II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 4., 175 godzin,

 

zgodnie z dokumentacją, tj. Ramowym Programem Praktyk Dyplomowych i integralnymi do niego załącznikami.

Prosimy studentów o zapoznanie się poniższymi dokumentami.

Zaliczenie praktyk dyplomowych następuje na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty należy złożyć Koordynatorowi ds. praktyk z ramienia Uczelni, tj. mgr Monice Sobczyk-Paterek, do Pliku/Materiały z zajęć w odpowiednim zespole utworzonym w aplikacji Microsoft Teams, tj.:

  • "Praktyki I stopień sem. 4 letni 2020/2021”; Termin złożenia dokumentów do 4.07.2021 r.
  • "Praktyki II stopień sem. 4 letni 2020/2021”; Termin złożenia dokumentów do 30.06.2021 r. (termin uzyskania wszystkich zaliczeń przed egzaminem dyplomowym).

 

 

 

Praktyki dyplomowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 obejmują wszystkich studentów kierunku Zarządzanie I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z dokumentacją, tj. Ramowym Programem Praktyk Dyplomowych i integralnymi do niego załącznikami.

Prosimy studentów o zapoznanie się poniższymi dokumentami.

Zaliczenie praktyk dyplomowych następuje na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty należy złożyć Koordynatorowi ds. praktyk z ramienia Uczelni, tj. mgr Monice Sobczyk-Paterek, do Pliku/Materiały z zajęć w odpowiednim zespole utworzonym w aplikacji Microsoft Teams, tj.:

  • "Praktyki I stopień sem. 3" zimowy 2020/2021,
  • "Praktyki I stopień sem. 5" zimowy 2020/2021,
  • "Praktyki II stopień sem. 3" zimowy 2020/2021.

Termin złożenia dokumentów: do 28.02.2021 r.