Powrót

Praktyki zawodowe sem. ZIMOWY 2021/2022

Praktyki zawodowe sem. ZIMOWY 2021/2022

Praktyki dyplomowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 obejmują studentów:

- kierunku Zarządzanie I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 3., oraz 

- kierunku Zarządzanie II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym semestr 3.,

 

zgodnie z dokumentacją, tj. Regulaminem Studenckich praktyk zawodowych i integralnymi do niego załącznikami.

Prosimy studentów o zapoznanie się poniższymi dokumentami.

Zaliczenie praktyk dyplomowych następuje na podstawie odpowiednich dokumentów.

Dokumenty należy złożyć Koordynatorowi ds. praktyk z ramienia Uczelni, tj. mgr Monice Sobczyk-Paterek, do Pliku/Materiały z zajęć w odpowiednim zespole utworzonym w aplikacji Microsoft Teams, tj.:

  • "KRK Praktyki I stopień sem. 3. zimowy 2021/2022”; Termin złożenia dokumentów min. 5 dni przed zakończeniem semestru zimowego;
  • "KRK Praktyki II stopień sem. 3. zimowy 2021/2022”; Termin złożenia dokumentów min. 5 dni przed zakończeniem semestru zimowego.