O kierunku

Stosunki międzynarodowe to studia dla tych, którzy swoją przyszłość widzą w szeroko pojętej służbie zagranicznej lub dyplomatycznej oraz chcą pracować w instytucjach krajowych i międzynarodowych związanych z polityką zagraniczną i współczesnymi relacjami europejskimi i światowymi, w tym administracji państwowej i samorządowej, a także w biznesie. Program studiów kładzie nacisk na analizę zjawisk o charakterze ekonomicznym, społecznym, politycznym, prawnym i kulturowym, zachodzących na świecie. Ponadto, zajęcia dotyczą zagadnień związanych z procesami integracji europejskiej i zasadami funkcjonowania Zjednoczonej Europy.

Specjalności/ specjalizacjie

  • Administracja w UE
  • Media i komunikowanie w UE
  • Biznes i współpraca na rynku europejskim

Dlaczego warto?

  • Program nauczania i dobór wykładowców zostały ułożone tak, aby studenci mieli możność zapoznania się z funkcjonowaniem w środowisku międzynarodowym i nabyli umiejętności praktyczne
  • Nabytą wiedzę można wykorzystać w pracy w instytucjach Unii Europejskiej, międzynarodowych korporacjach oraz zagranicznych firmach
  • Studenci biorą udział w licznych spotkaniach ze znanymi osobami ze świata polityki i dyplomacji
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków polityki zagranicznej, ambasadorów i przedstawicieli świata biznesu
  • Wybrane moduły, np. komunikację międzykulturową, zachowania organizacyjne i przywództwo lub negocjacje możesz realizować po angielsku