Aktualności

SAN dla Ukrainy

« wróć

Społeczna Akademia Nauk znalazła się na liście beneficjentów programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Solidarni z Ukrainą”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu ukraińscy studenci zyskają możliwość kontynuowania nauki w SAN ze zwolnieniem ze wszystkich opłat.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji na temat programu do osób, które z powodu wojny nie mają możliwości kontynuowania studiów w Ukrainie. Poniżej przesyłamy szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych podjęciem studiów w SAN, a w załączniku znajdą Państwo ulotkę w języku ukraińskim z poniższymi informacjami.

 

Kto może wziąć udział w programie „Solidarni z Ukrainą”?

Program skierowany jest dla Studentów ukraińskich Uczelni, którzy z powodu wojny musieli przerwać swoją naukę. Studenci mają możliwość kontynuowania studiów na kierunkach: zarządzanie w języku polskim i angielskim, a także na kierunkach: finanse i rachunkowość, psychologia, logistyka, turystyka i rekreacja w języku polskim.

 

Jak wziąć udział w programie?

Aby rozpocząć naukę w SAN prosimy o uzupełnienie formularza:

 

 

lub przesłanie na adres mailowy sandlaukrainy@san.edu.pl wiadomości zawierającej:

  • Podstawowe dane osobowe Studenta (imię, nazwisko);
  • Informacje na temat studiów realizowanych na Ukrainie (kierunek studiów, rok/semestr studiów;
  • Jeżeli Student posiada to także skan dokumentów potwierdzających dotychczasową naukę;
  • Informacje dotyczące wybranego kierunku w Społecznej Akademii Nauk (kierunek studiów, wybrany tryb – stacjonarne/niestacjonarne).

Co Student otrzymuje w ramach programu?

Poza zwolnieniem ze wszystkich opłat każdy z uczestników dostanie atrakcyjne stypendium. W ramach programu zostanie powołana również „Strefa Wsparcia Emocjonalnego i Prawnego SAN” oraz zostaną przeprowadzone warsztaty. Ponadto Studenci, którzy zgłoszą się do 30.06.2022 roku mogą skorzystać z oferty bezpłatnych kursów on-line z języka polskiego.

 

Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej 

 

 

W razie dodatkowych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem sandlaukrainy@san.edu.pl