Samorząd Studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” art. 110, jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni. W skład samorządu mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Społecznej Akademii Nauk. Samorząd jest organizacją samodzielną, niezależną od organizacji społecznych i politycznych, niepodporządkowaną żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.

 

Inicjatywy Samorządu Społecznej Akademii Nauk w Krakowie wspierane są przez władze Wydziału.
 

Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw kulturalnych, rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych studentów. Ma możliwość uczestniczenia w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów socjalnych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji Dyscyplinarnej. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego mają prawo uczestniczyć w pracach Parlamentu Studentów RP (przedstawiciel Samorządu SAN zasiada w Komisji Rewizyjnej PSRP) i MONSSUN-u oraz reprezentować Uczelnię podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji i spotkań studenckich. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania m.in. poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni oraz potrzeb i opinii studentów.

 

Samorząd studencki SAN w Krakowie jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno-rozrywkowym i sportowym. Studenci biorą także czynny udział w promocji Uczelni, m.in.: podczas Dni Otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów oraz wykładów gościnnych.

 

W każdym wydziale Społecznej Akademii Nauk funkcjonują lokalne przedstawicielstwa Samorządu, realizujące lokalnie cele i zadania Samorządu Studentów SAN.

 

Kontakt z Samorządem Studentów SAN w Krakowie: samorzadkrk@spoleczna.pl

 

Valeriia Sak - Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie

Kontakt: samorzadkrk@san.edu.pl

 

Członkowie samorządu:

Karolina Rogóż
Lesia Khilko
Vladyslav Bevz
Olech Maksymilian
Szpilka Artur

Mocna ekipa z ciekawymi pomysłami!