Samorząd Studencki

Samorząd Studencki, zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” art. 202 ust. 2, jest organizacją reprezentującą interesy wszystkich studentów na terenie Uczelni. W skład samorządu mogą wchodzić przedstawiciele wszystkich jednostek organizacyjnych Społecznej Akademii Nauk. Samorząd jest organizacją samodzielną, niezależną od organizacji społecznych i politycznych, niepodporządkowaną żadnym ponaduczelnianym strukturom samorządowym lub administracyjnym.

 

Inicjatywy Samorządu Społecznej Akademii Nauk w Krakowie wspierane są przez władze Wydziału.
 

Samorząd studencki prowadzi działalność w zakresie spraw kulturalnych, rekreacyjnych oraz socjalno-bytowych studentów. Ma możliwość uczestniczenia w Komisji Stypendialnej, zajmującej się m.in. przyznawaniem stypendiów socjalnych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w Komisji Dyscyplinarnej. Przedstawiciele Samorządu Studenckiego mają prawo uczestniczyć w pracach Parlamentu Studentów RP (przedstawiciel Samorządu SAN zasiada w Komisji Rewizyjnej PSRP) i MONSSUN-u oraz reprezentować Uczelnię podczas ogólnopolskich i lokalnych konferencji i spotkań studenckich. Biorą czynny udział w działaniach na rzecz utrzymania wysokiego poziomu nauczania m.in. poprzez cykliczne prowadzenie ankiet, mających na celu ocenę funkcjonowania Uczelni oraz potrzeb i opinii studentów.

 

Samorząd studencki SAN w Krakowie jest inicjatorem i organizatorem licznych akcji o charakterze charytatywnym, kulturalno-rozrywkowym i sportowym. Studenci biorą także czynny udział w promocji Uczelni, m.in.: podczas Dni Otwartych, spotkań warsztatowych dla maturzystów oraz wykładów gościnnych.

 

W każdym wydziale Społecznej Akademii Nauk funkcjonują lokalne przedstawicielstwa Samorządu, realizujące lokalnie cele i zadania Samorządu Studentów SAN.

 

Kontakt z Samorządem Studentów SAN w Krakowie: samorzadkrk@spoleczna.pl

 

Kamil Grotyński - Przewodniczący Samorządu Studentów Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie

Kontakt: samorzadkrk@san.edu.pl

 

Członkowie samorządu:

Karolina Rogóż
Valeriia Sak
Lesia Khilko
Vladyslav Bevz
Jadwiga Krzywdziak
Anna Kuc
Bartłomiej Chojnowski
Victoria Yaskilka
Alla Andrieieva
Valentyn Sobeiko
Liliia Sheremeta

 

Mocna ekipa z ciekawymi pomysłami!

 

 

 

„Być członkiem Samorządu Studenckiego to przywileje, ale i obowiązki. Będąc członkiem samorządu ma się wpływ na to jak wygląda życie studenckie, ale to też wielka odpowiedzialność. W Społecznej Akademii Nauk dajemy duży nacisk na wspieranie młodych ludzi i ich inicjatyw. Mamy świadomość, że angażując się w pracę samorządu nie tylko dbają o swoich kolegów i koleżanki, ale także rozwijają praktyczne umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania czasem, negocjacji, argumentacji, etc.” – mówi dr Ewelina Jurczak, Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie