Rankingi i nagrody

Rankingi

Rokrocznie Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach uczelni wyższych. Według publikowanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest też od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005

Perspektywy (2018)

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Programy studiów w językach obcych" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 1. miejsce w kategorii "Prowadzone kierunki magisterskie" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 4. miejsce w kategorii "Ekonomiczne losy absolwentów" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2017)

 • 5. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni akademickich
 • 1. miejsce w kategorii "Innowacyjność" wśród uczelni niepublicznych z całej Polski
 • 5. miejsce w kategorii "Umiędzynarodowienie" wśród wszystkich uczelni z całej Polski

Perspektywy (2016)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 8. miejsce w Polsce

Perspektywy (2015)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7. miejsce w Polsce

Home & Market (2015)

 • Najciekawsze programy MBA - 6. miejsce w Polsce

Wprost (2015)

 • Ranking Szkół Wyższych - 10 niepublicznych szkół wyższych najbardziej cenionych przez pracodawców - szczegóły
 • Ranking MBA - 10 najpopularniejszych programów MBA w Polsce wg pracodawców

Perspektywy/Dziennik Gazeta Prawna (2014)

 • Niepubliczne Uczelnie Magisterskie – 7. miejsce w Polsce

Home & Market (2014)

 • Ranking uczelni wyższych - 7. miejsce w Polsce

Wprost (2014)

 • Ranking MBA - 12. miejsce w Polsce

Perspektywy/Rzeczpospolita (2013)

 • Ranking niepublicznych uczelni magisterskich 2013 – 7. miejsce w Polsce
 • Ranking MBA – najlepsze programy w opinii absolwentów – 3. miejsce w Polsce


Wprost (2013)

 • Ranking MBA – 1.2 miejsce w Polsce

Perspektywy (2012) – awans na 4. miejsce w Rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2012: Zobacz ranking

Wprost (2012) – 7. miejsce w Rankingu Szkół Wyższych 2012 / szkoły niepaństwowe

Home & Market (2011) – 3. miejsce w rankingu niepublicznych szkół biznesu.

Wprost (2011) – 4. miejsce w rankingu uczelni niepublicznych. 

Rzeczpospolita i Perspektywy (2011) – 8. miejsce w Polsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich. 

Wprost – 2. miejsce w rankingu niepublicznych uczelni biznesowych.  

Home & Market (2010)  3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych.

Rzeczpospolita i Perspektywy (2010)  SWSPiZ zajmuje 9. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych, 7. miejsce w rankingu Uczelni Ekonomicznych oraz 28 miejsce pod względem Umiędzynarodowienia Studiów. 

Perspektywy i Rzeczpospolita (2009) – 3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych. 8. miejsce w zestawieniu najlepszych uczelni ekonomicznych w kraju razem z wiodącymi uczelniami państwowymi.

Home & Market (2009) – 3. miejsce w Polsce wśród biznesowych uczelni niepublicznych.

Newsweek (2008) – 1. miejsce wśród łódzkich niepublicznych uczelni wyższych przyznane przez pracodawców.

Rzeczpospolita i Perspektywy (2008) – 11. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych.

Polityka – 2. miejsce w Polsce na kierunku Ekonomia-Zarządzanie oraz 2. miejsce w Polsce na kierunku Informatyka.

Rzeczpospolita – 8. miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce.

Wprost – 5. miejsce w Polsce wśród niepaństwowych wyższych szkół biznesowych.

Home & Market – 1. miejsce wśród uczelni biznesowych w Polsce.

Home & Market – wkład poszczególnych uczelni w wzmocnieniu procesów rozwoju regionów dzięki pozyskiwaniu środków strukturalnych z UE – 4. miejsce w Polsce wśród szkół pod względem wartości realizowanych projektów

Wprost – Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 16. miejsce.

Rzeczpospolita – 6. miejsce w Polsce – Zarządzanie Szkoły Niepaństwowe

Wprost – Niepaństwowe szkoły biznesu i zarządzania – 18. miejsce

Nagrody i wyróżnienia

Według publikowanych rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podsumowania rekrutacji na studia w danym roku akademickim, SAN jest od lat najczęściej wybieraną przez kandydatów uczelnią wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie. Uzyskane wyniki świadczą o atrakcyjności oferty edukacyjnej oraz podkreślają wysoką jakość kształcenia.

 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2004
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Wyróżnienie "Afirmator Ruchu Innowacyjnego" - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Tytuł "Dobrodziej Roku 2017" - Prezydent Miasta Bełchatowa
 • Dyplom Rekomendacyjny - Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2016 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2016 - Home & Market
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Uczelnia Wyższa Roku 2015 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Ambasador Polskiej Gospodarki 2015 - Business Centre Club
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Tytuł Najlepszy Partner w Biznesie 2015 - Home & Market
 • Uczelnia Wyższa Roku 2014 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, Dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
  Rok 2013
 • Godło Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Nagroda specjalna "Aurea Praxis", certyfikat srebrny - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja
 • Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu - Business Centre Club
 • Partner Roku - Grupa Radiowa Time S.A.
 • Tytuł Uczelnia Liderów + Wyróżnienie Primus - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju
 • Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Tytuł Wiarygodna Szkoła - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Nagroda Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat Dobra Uczelnia, dobra Praca - Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu
 • Certyfikat w Klasie Profesjonalnej dla programu MBA + Master Społecznej Akademii Nauk – Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej „Forum”
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski dla Rektora, prof. dr. hab. Romana Patory - za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i działalności
 • dydaktycznej, za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie
 • Tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki – jako Partner Firm Zagranicznych
 • Tytuł Uczelnia Liderów - Ogólnopolski Konkurs i Program Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" – Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
 • Rekomendacja Business Centre Club
 • Złoty Certyfikat „Uczelnia Roku2010”– Polish Product
 • Certyfikat Polish Product w kategorii Uczelnia Wyższa Roku
 • Lider Polskiego Biznesu – Business Centre Club
  Rok 2006
 • Medal Europejski – Business Centre Club - XII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: studia magisterskie i studia typu Master Clark University
 • Medal Europejski – Business Centre Club VIII edycja Medalu Europejskiego dla Usług za: doradztwo i szkolenie zawodowe dla firm