Wybierz PROMOCJE dla siebie i studiuj w SAN Kraków

Lista promocji dotyczy rekrutacji na studia w r. ak. 2017/2018

 

1. Czasowa promocja wpisowego (oszczędź do 100 zł!)

 

Przy zapisaniu się na studia w dniach 01.10-15.10 obowiązuje promocja na opłatę wpisową. Zamiast 400 zł należy uiścić 130 zł. (Prócz tego należy uiścić kwotę 117 zł - opłata rejestracyjna oraz za legitymację studencką).

 

2. Promocja za wpłatę za semestr lub rok z góry (oszczędź do 100 zł!)


Przy jednorazowej wpłacie za semestr studiów z góry, student oszczędza 50 zł.

Przy jednorazowej wpłacie za rok studiów z góry, student oszczędza 100 zł.


 

3. Promocja dla Absolwentów SAN - 0 zł wpisowego


Absolwenci Społecznej Akademii Nauk, przy zapisie na studia w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 nie płacą opłaty wpisowego.

 

4. Promocja „Studiuj z przyjaciółmi”


Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

· 200 zł za pierwszą osobę

· 100 zł za każdą kolejną osobę.


 

5. 50% za drugi kierunek studiów


Studiując równolegle dwa kierunki, za drugi zapłacisz tylko połowę czesnego!


 

6. Zniżka rodzinna


Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.


 

Regulaminy promocji dostępne są w Biurach Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się. Wszystkie promocje dotyczą Polaków oraz posiadaczy Karty Polaka, promocje nr 2 i 6 dotyczą również cudzoziemców.