Studia II stopnia

Pedagogika

Pedagogika – studia magisterskie w SAN Kraków

Studia pedagogiczne w Krakowie na Społecznej Akademii Nauk przygotowują studentów do szeroko rozumianej pracy pedagoga – tak z dziećmi jak i z dorosłymi. Studia poszerzają kompetencje społeczne, dają szeroką wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki, ale też etyki, filozofii czy psychologii.

Studia odbywają się z wykorzystaniem technik internetowych na odległość, dzięki czemu są dostosowane do Studentów, którzy z różnych powodów nie mogą regularnie fizycznie uczestniczyć w zajęciach. Nowoczesne metody kształcenia i interdyscyplinarny charakter sprawiają, że pedagogika w Krakowie na SAN jest bezkonkurencyjna.