Studia I stopnia

Pedagogika

Studia pedagogiczne na Społecznej Akademii Nauk przygotowują do szeroko rozumianej pracy pedagoga. Absolwent zna nowoczesne metody i techniki dydaktyczne, jest gotów podjąć zawód nauczyciela i pedagoga. Jest także przygotowany do pracy z osobami o zwiększonych potrzebach i z trudnościami edukacyjnymi. Zdobytą w czasie studiów wiedzę można wykorzystać oraz utrwalić podczas praktyk zagranicznych, które otwierają drogę do międzynarodowej kariery pedagogicznej.