Partnerzy

Chcemy kształcić liderów, dlatego na co dzień współpracujemy z liderami biznesu i dajemy naszym studentom możliwość czerpania wiedzy praktycznej od najlepszych. Zajęcia są prowadzone przez znanych ekspertów biznesu, a studenci mają niepowtarzalną okazję odbycia praktyk i staży pod ich okiem. Dzięki temu po zdobyciu dyplomu nie tylko są konkurencyjni na rynku pracy, ale także mogą od razu rozpocząć pracę i wnieść do firmy świeże, specjalistyczne spojrzenie. Nasi kluczowi partnerzy to:

IBM, Panasonic, Fujitsu Technology Solutions, Business Centre Club, Konferencja Lewiatan, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Bank Pekao S.A., Bank Zachodni WBK, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie, Krakowski Instytut Badań i Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl, Niepubliczny Instytut Doskonalenia Nauczycieli JAWOR, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Elfa Pharm Sp. z o.o., Sport Myślenice Sp. z o.o, Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA.

Kluczowi partnerzy SAN:

Fujitsu Technology Solutions
IBM
Panasonic
Business Centre Club
Konferencja Lewiatan
PGE Górnictwo i Energetyka Konewncjonalna Spółka Akcyjna
Konsalnet Security Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A.
Bank Zachodni WBK
PCG Polska sp. z o.o.
Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego
Komenda Miejska Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp.z o.o.
Stowarzyszczenie Włókienników Polskich
Finances For You Doradcy Finansowi Sp.z o.o. Łódź
eDialog
Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi
Izba Przemysłowo-Handlowa w Łodzi
Firma Petecki
Biznes plus
Plusart
Wi-Ma Zakłady Przemysłów Twórczych