CENNIK OPŁAT DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

 

KIERUNEK STUDIA
STACJONARNE
STUDIA
NIESTACJONARNE
Opłata rekrutacyjna - dotyczy wszystkich kandydatów
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotna)
100 zł 
Opłata za legitymację elektroniczną z kartą miejską 17 zł 
Wpisowe dla obywateli Polski i obcokrajowców z Kartą Polaka
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
400 zł
Wpisowe dla kandydatów spoza UE
(wszystkie kierunki - wnoszona w momencie zapisu - bezzwrotne)
€ 200 - studia w języku polskim
kandydaci z Ukrainy i Białorusi - 400 zł

 

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
KIERUNEK STUDIA
STACJONARNE
STUDIA
NIESTACJONARNE
FILOLOGIA ANGIELSKA
Semestr I

1500 zł
(lub 5 rat po 300 zł)

1450 zł
(lub 5 rat po 290 zł)
Semestr II 2590 zł
(lub 7 rat po 370 zł)
2590 zł
(lub 7 rat po 370 zł)
 
ZARZĄDZANIE
Semestr I 1500 zł
(lub 5 rat po 300 zł)
1450 zł
(lub 5 rat po 290 zł)
Semestr II 2660 zł
(lub 7 rat po 380 zł)
2240 zł
(lub 7 rat po 320 zł)

 

STUDIA II STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM
KIERUNEK STUDIA
STACJONARNE
STUDIA
NIESTACJONARNE
 
ZARZĄDZANIE
Opłata za pierwszy rok studiów 4560 zł
(lub 12 rat po 380 zł)
3600 zł
(lub 12 rat po 300 zł)

 

 

Opłaty kwalifikacyjne (opłatę rejestracyjną, wpisowe, opłatę za legitymację oraz czesne) należy uiścić na wybrane konto bankowe uczelni:


Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź

  • BANK MILLENNIUM SA O/Łódź Nr: 77 1160 2202 0000 0003 2057 4524
  • PKO BP SA O/Łódź Nr: 18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

 

Dane dla przelewów zagranicznych:

Społeczna Akademia Nauk

ul. Sienkiewicza 9

90-113 Łódź


BIC/SWIFT: BPKOPLPW

IBAN: PL18 1020 3352 0000 1202 0011 2086

 

W tytule przelewu należy wpisać za co wnosimy opłatę (np. czesne, opłata rejestracyjna, wpisowe i legitymacja) oraz podać nazwisko, imię, kierunek i stopień studiów. Należy pamiętać o dołączeniu dowodu wpłaty do kompletu dokumentów!

 

Opłaty kwalifikacyjne na studia są:

  • dokonywane tylko raz w ciągu całych studiów i są wnoszone w momencie składania dokumentów
  • bezzwrotne w przypadku zapisania się kandydata na studia, a następnie jego rezygnacji z podjęcia studiów
  • zwracane w całości w przypadku nieuruchomienia kierunku studiów