Dla rekrutacji w roku akademickim 2018/2019 przewidziano następujące wysokości czesnego:

Resocjalizacja studia licencjackie Kraków:

  • Studia niestacjonarne – 13500zł za 3 lata studiów (11800zł promocja Early Bird)
  • Studia stacjonarne – 16560zł za 3 lata studiów (13160zł promocja Early Bird)