Uczelnia

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 16 tys. studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 60 tys. absolwentów. Dzięki placówkom w największych miastach Polski (Łódź, Warszawa, Kraków), a także wydziałom zamiejscowym dajemy Ci nie tylko możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego Twoim potrzebom miejsca, w którym chcesz studiować, ale także możliwość jego zmiany, w każdym momencie roku akademickiego. Jesteśmy blisko Ciebie.

Misja

Misją SAN Kraków jest innowacyjne podejście do kształcenia młodych ludzi, którzy dzięki specjalistycznej wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej na studiach oraz podczas praktyk, a także własnym ambicjom i indywidualnym celom są gotowi do podjęcia pracy i są konkurencyjni na rynku pracy, zaraz po ukończeniu studiów, a nawet w ich trakcie.  Nasi absolwenci wchodzą na rynek pracy jako specjaliści, oszczędzając sobie i pracodawcy czas, dzięki praktykom odbytym już w trakcie studiów. Co więcej, pomagamy naszym studentom w zdobyciu pierwszej pracy.

Naszym celem jest wyposażenie kształconych przez nas studentów nie tylko w specjalistyczną wiedzę pozwalającą na sprawne i elastyczne działanie w świecie nowoczesnej gospodarki, ale również rozwijanie w nich wrażliwości na społeczne aspekty gospodarki rynkowej. Dostrzegamy bowiem potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy skutecznością a wartościami ogólnoludzkimi, innymi słowy pomiędzy techno a humanum.