Studia I stopnia

Logistyka

Logistyka w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem, ale tylko Społeczna Akademia Nauk oferuje bogatą bazę przedmiotów praktycznych i zajęć terenowych. Wykwalifikowani specjaliści oraz eksperci biznesowi wykładają takie przedmioty jak Strategie przedsiębiorstw logistycznych w warunkach kryzysu, Ekonomika transportu czy Logistyka w dystrybucji. Poza przedmiotami podstawowymi, każdy Student ma możliwość wybrać fakultety, dzięki którym może rozwijać swoje zainteresowania. Zajęcia z języka obcego nowożytnego (SAN oferuje aż trzy języki do wyboru!) pozwalają zdobytą wiedzę wykorzystać na arenie międzynarodowej.