Dla rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 przewidziano następujące wysokości czesnego:

Logistyka studia licencjackie Kraków:

  • Studia stacjonarne – 14630zł za 3 lata studiów
  • Studia niestacjonarne – 12680zł za 3 lata studiów