Studia I stopnia

Logistyka

Logistyka – studia licencjackie w SAN Kraków

Globalizacja gospodarki i wzrost wymiany towarowej przyczyniły się do wzrostu znaczenia logistyki na rynku. We współczesnym gospodarowaniu czas odgrywa nadrzędną rolę. Studia logistyczne przygotowują studentów do tego, by w przyszłości stanowili doskonale wykształconą kadrę menedżerską. Logistyka w Krakowie otwiera drogę do międzynarodowej kariery, dzięki obecności na lokalnym rynku firm o światowym zasięgu.

 

Wybierając ścieżkę kariery warto mieć na uwadze nie tylko kierunek studiów, ale również perspektywy zawodowe, jakie daje wybrana uczelnia. Społeczna Akademia Nauk oferuje najwyższej klasy studia logistyczne w Krakowie. Zajęcia prowadzone przez praktyków biznesu pozwalają naszym studentom poznać środowisko biznesowe, a ciekawa oferta praktyk (także zagranicznych) umożliwia praktyczne wykorzystanie zdobytych w czasie studiów kompetencji.