Aktualności

KOMUNIKAT WS. KORONAWIRUSA

« wróć

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Krakowie.

Władze Społecznej Akademii Nauk, mając na celu bezpieczeństwo całej uczelnianej społeczności, podjęły szczególne środki ostrożności:

 • skontaktowaliśmy się ze studentami oraz pracownikami, którzy w ostatnim czasie przebywali w rejonach zagrożonych koronawirusem, apelując do nich o zwrócenie szczególnej uwagi na stan zdrowia oraz niezwłoczny kontakt z odpowiednimi instytucjami medycznymi lub sanitarno-epidemiologicznymi w przypadku wystąpienia niepokojących objawów,
 • wstrzymaliśmy wszelkie wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ i programów bilateralnych do państw objętych lub zagrożonych epidemią choroby wywołanej przez koronawirus oraz monitorujemy przyjazdy studentów i pracowników z tych obszarów,
 • w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania, wprowadziliśmy dodatkową dezynfekcję klamek, poręczy i przycisków wind na terenie uczelni.

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z krajów, gdzie występuje wirus 2019-nCoV, zaleca się, aby zgłosiły się na uczelnię dopiero 2 tygodnie po przyjeździe do Polski, jeśli nie wystąpiły u nich objawy. Nieobecność na zajęciach (na podstawie biletów lub dokumentów podróży) będzie traktowana jako usprawiedliwiona. Zajęcia dla pozostałych studentów odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ani Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osoby powracające z krajów azjatyckich, jeżeli nie spełniają one kryteriów kwalifikacji do dalszego postępowania.

Jeśli zaobserwowali Państwo u siebie objawy, takie jak:

 • gorączka powyżej 38 stopni,
 • kaszel,
 • duszności i problemy z oddychaniem

należy niezwłocznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do szpitala.

Specjalistyczną pomoc medyczną w zakresie chorób zakaźnych można uzyskać w Szpitalu Uniwersyteckim Kraków-Prokocim przy ul. M. Jakubowskiego 2 w Krakowie lub Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego na Osiedlu Na Skarpie 66 w Krakowie. Przypominamy również o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia, dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci zalecają:

 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu,
 • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk,
 • unikanie dotykania oczu, ust i nosa,
 • zaszczepienie się przeciwko grypie,
 • unikanie podróżowania podczas choroby,
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą,
 • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia koronawirusem,
 • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie 
  o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

Szczegółowe informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa można sprawdzić na interaktywnej mapie:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Władze Społecznej Akademii Nauk śledzą na bieżąco rozwój wydarzeń i rekomendacji właściwych służb na wypadek konieczności podjęcia dalszych działań.