Dla rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 przewidziano następujące wysokości czesnego:

Informatyka studia licencjackie Kraków:

  • Studia stacjonarne – 16340zł za 4 lata studiów
  • Studia niestacjonarne – 14770zł za 4 lata studiów