Studia I stopnia

Informatyka

Studia informatyczne na Społecznej Akademii Nauk przygotowują do pracy w charakterze programisty w rozmaitych obszarach specjalizacyjnych. Kierunek informatyka w Krakowie cieszy się dużą popularnością, ze względu na potrzeby lokalnego rynku pracy. Warto jednak zwrócić uwagę na oferowany przez uczelnie program. SAN daleka jest od zapełniania harmonogramu niepotrzebnymi przedmiotami – studia na naszej Uczelni to przede wszystkim zdobywanie kwalifikacji i praktycznych umiejętności. Absolwent jest gotów do podjęcia pracy w sektorze informatycznym w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach – również na polu międzynarodowym. Konkurencyjne specjalizacje pozwalają nam kształcić ekspertów w pożądanych dziedzinach informatyki.