Studia II stopnia

Filologia angielska

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie oferuje ciekawy program studiów II stopnia na kierunku filologia angielska. Zajęcia dla wszystkich specjalności podzielone są na bloki:

  • praktycznej znajomości języka angielskiego,
  • znajomości szeroko rozumianej kultury krajów anglojęzycznych,
  • przedmiotów językoznawczych.


Ponadto Studenci filologii angielskiej SAN w Krakowie uczą się dodatkowego języka obcego, dzięki czemu po opuszczeniu murów naszej Uczelni posiadają silną pozycję na rynku pracy. 

Dodatkowo oferujemy szeroki pakiet przedmiotów specjalizacyjnych, przygotowujących Studentów do ich wymarzonego zawodu. Program specjalności nauczycielskiej obejmuje między innymi takie przedmioty jak podstawy psychopedagogiki czy prawo oświatowe, które przygotowują do pracy.

Z kolei specjalność translatorska przygotowuje Studentów do pracy w charakterze tłumacza. Oferujemy obszerną pulę praktycznych zajęć warsztatowych oraz zajęcia teoretyczne, takie jak teoria przekładu czy przekład specjalistyczny.