Studia II stopnia

Filologia angielska

Filologia angielska – studia magisterskie w SAN Kraków

Filologia angielska jest kierunkiem skierowanym do osób pragnących poszerzyć swoje kompetencje językowe – i to na wielu płaszczyznach. Studia są doskonałą okazją do poznania kultury amerykańskiej i brytyjskiej – nie tylko w zakresie teoretycznym, ale również od strony praktycznej. Zagraniczne praktyki i obozy studenckie owocują nie tylko znajomością różnych kultur, ale również szlifowaniem języka obcego. Doświadczona kadra dydaktyczna prowadzi urozmaicone zajęcia językowe, dzięki czemu filologia angielska na Społecznej Akademii Nauk jest jedną z najlepszych w Krakowie.