Studia II stopnia

Filologia angielska

Studia magisterskie na kierunku filologia angielska dają możliwość pracy zawodowej w charakterze lektora, tłumacza, nauczyciela. Absolwent posiada doskonałą znajomość języka angielskiego, potrafi stosować różnorakie rozwiązania gramatyczne, wykazuje się wiedzą na temat anglojęzycznej literatury. Dyplom filologa Społecznej Akademii Nauk otwiera drogę do międzynarodowej kariery w przedsiębiorstwach z całego świata.