Studia I stopnia

Filologia angielska

Zajęcia realizowane na kierunku Filologia Angielska w Krakowie na Społecznej Akademii Nauk dają zarówno praktyczną znajomość języka angielskiego, jak i wiedzę na temat historii i kultury krajów anglojęzycznych. Ponadto wybrana specjalność poszerza program o szereg przedmiotów specjalistycznych. Dla translatoryki jest to na przykład warsztat pracy tłumacza czy wiedza o przyswajaniu i nauczaniu języka, zaś dla specjalności nauczycielskiej wstęp do pedagogiki czy psychopedagogiczne podstawy nauczania języków obcych.