Studia I stopnia

Filologia angielska

Dla rekrutacji w roku akademickim 2017/2018 przewidziano następujące wysokości czesnego:

Filologia angielska studia licencjackie Kraków:

  • Studia stacjonarne – 13930zł za 3 lata studiów
  • Studia niestacjonarne – 12980zł za 3 lata studiów

 

Filologia angielska studia magisterskie Kraków:

  • Studia stacjonarne – 10440zł za 2 lata studiów
  • Studia niestacjonarne – 7800zł za 2 lata studiów