O kierunku

Filologia angielska – studia licencjackie w SAN Kraków

Filologia angielska w Krakowie cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż język angielski odgrywa obecnie znaczącą rolę w rozwoju instytucji współpracy międzynarodowej. Warto wybrać Społeczną Akademię Nauk, gdyż oferowane tu specjalności dają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Nasi studenci poznają zasady funkcjonowania języka angielskiego, a także zapoznają się z literaturą anglojęzyczną. Specjaliści z zakresu językoznawstwa prowadzą zajęcia według najnowszych standardów, wychodząc poza tradycyjne granice filologii.

Specjalności

Filologia angielska – licencjat - Kraków

  • translatoryka
  • specjalność nauczycielska