Działalność naukowa

Działalność naukowa SAN Kraków

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie nieustannie prowadzi działalność naukową, przyczyniając się do rozwoju polskiej nauki – oraz jej rozsławienia na polu międzynarodowym. Dzięki rozmaitym projektom badawczym SAN w Krakowie pozwala na rozwijanie badawczych zainteresowań zarówno kadry naukowo-dydaktycznej jak i studentów, którzy pragną rozpocząć karierę naukową.

Działalność naukowa SAN w Krakowie to zarówno badania prowadzone w zespołach międzynarodowych, jak i organizacja sympozjów i konferencji, które stają się polem do wymiany myśli i wzajemnej inspiracji naukowców.

Naukowo-badawcza działalność Społecznej Akademii Nauk w Krakowie w znacznym stopniu ukierunkowana jest na ekonomię. Naukowcy SAN w szczególności poświęcają się aspektom funkcjonowania gospodarki w ramach dokonujących się przekształceń systemowych. Z kolei zainteresowania naukowe badaczy z Zakładu Językoznawstwa oraz Zakładu Literaturoznawstwa obejmują także trzy zasadnicze filologiczne kierunki badawcze: językoznawstwo, metodykę nauczania języka i literaturę.