Działalność międzynarodowa

Działalność międzynarodowa

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie prowadzi szeroko rozumianą działalność międzynarodową zarówno w zakresie dydaktyki jak i nauki. Uczelnia wzbogaca ofertę edukacyjną zagranicznymi praktykami oraz współpracą z uczelniami z całego świata w ramach rozmaitych programów międzynarodowej wymiany studenckiej. Współpraca ze środowiskiem biznesowym pozwala naszym studentom na nawiązanie kontaktów zawodowych w skali globalnej.


SAN dba również o rozwój naukowy pracowników dydaktycznych, organizuje konferencje i sympozja. Nasza współpraca z uczelniami z całego świata pozytywnie wpływa nie tylko na studentów, ale również na szeroko rozumiane środowisko akademickie. Działalność naukowa Społecznej Akademii Nauk obejmuje również udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz działalność wydawniczą o zasięgu światowym.

Środowisko multikulturowe

W SAN w Krakowie wierzymy, że wspólnie możemy więcej: zmieniać siebie i świat na lepsze. Właśnie dlatego nasi studenci angażują się w liczne akcje charytatywne, a także promujące kulturę i sport. W tradycję Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie wpisały się wydarzenia poświęcone kulturom całego świata, podczas których nasi studenci opowiadają o swoich rodzinnych stronach, można posłuchać ich narodowej muzyki oraz spróbować lokalnej kuchni.

Dobre studia to nie tylko wiedza – to również przygotowanie do życia we wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Studia w Krakowie na Społecznej Akademii Nauk pozwalają na zdobycie przyjaciół z całego świata.