Powrót

Działalność międzynarodowa

SAN Kraków – studiujesz w środowisku międzynarodowym

Społeczna Akademia Nauk w Krakowie prowadzi szeroko rozumianą działalność międzynarodową zarówno w zakresie dydaktyki jak i nauki. Uczelnia wzbogaca ofertę edukacyjną zagranicznymi praktykami oraz współpracą z uczelniami z całego świata w ramach rozmaitych programów międzynarodowej wymiany studenckiej. Współpraca ze środowiskiem biznesowym pozwala naszym studentom na nawiązanie kontaktów zawodowych w skali globalnej.


SAN dba również o rozwój naukowy pracowników dydaktycznych, organizuje konferencje i sympozja. Nasza współpraca z uczelniami z całego świata pozytywnie wpływa nie tylko na studentów, ale również na szeroko rozumiane środowisko akademickie. Działalność naukowa Społecznej Akademii Nauk obejmuje również udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz działalność wydawniczą o zasięgu światowym.