Dział Nauki Społecznej Akademii Nauk

Dział Nauki Społecznej Akademii Nauk to jednostka administracji ogólnouczelnianej. Do zadań działu należy:

  • informowanie o finansowaniu i rozliczaniu działań badawczych
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o finansowanie zadań badawczych w ramach działalności naukowej
  • prowadzenie ewidencji prac badawczych
  • przygotowywanie raportów dla Władz Uczelni dotyczących działań z zakresu nauki
  • wykonywanie czynności organizacyjno-administracyjnych związanych z organizowaniem przez pracowników SAN konferencji naukowych, seminariów, sesji, odczytów itp.


Więcej informacji na www.dzialnauki.san.edu.pl