Dlaczego SAN?

Dlaczego Społeczna Akademia Nauk?

Dobre studia, niskie opłaty, ciekawi ludzie

Społeczna Akademia Nauk powstała w roku 1994 jako Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania. Dzięki uprawnieniom do nadawania tytułu doktora, w roku 2011 uczelnia uzyskała status Akademii.

 

SAN jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim – na kilkunastu wydziałach w całym kraju kształci obecnie ponad 18 tys. Studentów na 25 kierunkach. Mury Akademii opuściło dotychczas ponad 50 tys. absolwentów, w tym celebrytów.

 

 

Społeczna Akademia Nauk zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich i wychodzi naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym. Naszą misją jest, by szkolić z pasją, jednocześnie rozwijając własne narzędzia dydaktyczne. Nieustannie dążymy do podnoszenia standardów, dostosowując się do potrzeb rynku pracy oraz wykorzystując osiągnięcia nauki. Sprzeciwiamy się skostniałym archaicznym formom dydaktyki - sięgamy po najnowocześniejsze rozwiązania, nie boimy się zmian. 

 

Naszym celem jest stworzyć w Krakowie wielokulturowe miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, oparte na otwartości, wzajemnym szacunku i chęci nieustannego rozwoju. Na bieżąco śledzimy sytuacje gospodarczo- rynkową, aby nasza oferta edukacyjna odpowiadała zapotrzebowaniu na rynku pracy. Kładziemy na to nacisk, ponieważ zależy nam na tym, aby nasi absolwenci byli tymi, których poszukują pracodawcy. Z tego też względu dbamy o to, by zajęcia na naszej uczelni prowadzili wysokiej klasy pracownicy naukowi oraz doświadczeni praktycy. Dzięki połączeniu wiedzy akademickiej z praktycznymi kwalifikacjami szkolimy przyszłą kadrę menedżerską i pedagogiczną zgodnie z duchem czasu.

Co jeszcze nas wyróżnia?

  • Bogata oferta dydaktyczna - praktyczne kierunki studiów odpowiadające potrzebom rynku pracy.
  • Szeroki wybór praktyki krajowych i zagranicznych, które otwierają drogę do przyszłej kariery.
  • Możliwość równoległego uzyskania dyplomu Clark University.
  • Studia zaoczne i wolne niedziele na wybranych wydziałach.
  • Multikulturowe środowisko.

Społeczna Akademia Nauk od lat jest najczęściej wybieraną uczelnią niepubliczną w Polsce według podsumowania rekrutacji na studia publikowanego rokrocznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W oficjalnym podsumowaniu pod uwagę brano liczbę kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie.