Aktualności

DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR Studia podyplomowe

« wróć

Doskonała OFERTA studiów podyplomowych w genialnej cenie!


DIGITAL MEDIA I KOMUNIKACJA PR


PROGRAM STUDIÓW
1. SOCIAL MEDIA (FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, INSTAGRAM, YOUTUBE)
2. VIDEO - jak nagrywać profesjonalnie i robić transmisje live na komputerze,
smarfonie, aparatem fotograficznym czy kamerą; jakich narzędzi używać do
montażu i postprodukcji; fotografia - aplikacje na smartfona i desktop, fotografia cyfrowa
3. Płatne formy reklamy w internecie (Google Ads, Facebook Ads, Linkedin,
twitter etc.)
4. Grafika - umiejętność korzystania z wybranych programów do obróbki zdjęć,
np. Photoshop, Lightroom, Canva
5. Multimedialny newsroom – zadania dziennikarza
6. Fakenewsy, dezinformacja
7. Copywriting - kreatywna praca z tekstem; webwriting - sztuka pisania w Internecie
8. Współpraca PR z klasycznymi i nowymi mediami
9. Blogi i media firmowe w procesie komunikacji
10. Narzędzia CONTENT MARKETINGU; projektowanie komunikacji; nowoczesne kanały komunikacji SEO
11. Corporate Identity i kreowanie wizerunku
12. Współczesny PR, czyli połączenie media realtions, public relations,
social media i marketingu

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
• dwa semestry,
• system zaoczny (zajęcia w soboty i niedziele – on-line),
• zjazdy średnio 2 razy w miesiącu,
• liczba godzin dydaktycznych: 200

Studia kończą się przygotowaniem projektu z zakresu nowych mediów albo współczesnego PR.

 

OPIS I CELE KIERUNKU

Celem studiów Digital Media i Komunikacja PR jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w mediach cyfrowych, w marketingu internetowym oraz w branży public relations. Studia pozwalają nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia dziennikarskich treści multimedialnych, do pracy z dźwiękiem i obrazem (nagrywanie, montaż, konwersja różnych formatów), do zdobywania istotnych informacji, ich pozycjonowania i przekazywania odbiorcom. Dzięki studiom poznajemy znaczenie pozawerbalnego przekazu i specyfikę języka nowych mediów, potrafimy też posługiwać się językiem cyfrowym w praktyce. Jednocześnie studia przygotowują do działań w zakresie e-marketingu i prowadzenia wielu kanałów dystrybucji treści – w obszarze komunikacji zewnętrznej, wewnętrznej, nowoczesnej reklamy i działań promocyjnych. Celem studiów jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności umożliwiających im wykorzystanie Internetu do tworzenia wizerunku marki; narzędzi pozwalających na rebranding; planowania kampanii PR; nabycie umiejętności targetowania, analizowania i monitorowania relacji z klientami. Oprócz praktycznej wiedzy o narzędziach PR, istotne będzie kształcenie sprawności komunikacyjnej, rozumianej jako pożądana umiejętność kreowania treści, stosowania content marketingu, zależnie od potrzeb organizacji macierzystej lub klienta.

 

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest posiadanie wykształcenia wyższego: społecznego, humanistycznego, technicznego lub ekonomicznego (dyplom licencjata, inżyniera bądź magistra).
Wymagamy od kandydatów ukończonych studiów minimum I stopnia.
Serdecznie zapraszamy osoby, które są w trakcie studiów magisterskich, a także osoby, które właśnie kończą (czekają na obronę lub już tylko na swój dyplom) studia licencjackie/inżynierskie - I STOPNIA

 

OPIEKUN KIERUNKU:

dr Grzegorz Mnich (podyplomowe@san.edu.pl)
Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Dziennikarz mediów elektronicznych. Pracował w Faktach TVN jako reporter, wydawca, prezenter. Obecnie jako dziennikarz informacyjny jest zatrudniony w multimedialnej Grupie ZPR (radio Eska, Wawa, Plus, Vox), komentuje też bieżące wydarzenia społeczne i polityczne w TVP Łódź i regionalnej TV TOYA. Od kilkunastu lat z Brukseli i Strasburga relacjonuje jako dziennikarz sesje plenarne Parlamentu Europejskiego.
Jego zainteresowania naukowe obejmują funkcjonowanie współczesnych mediów, zachodzące w nich przemiany; propagandę w mediach; historię najnowszą Polski i świata. Jest autorem i współautorem kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Od siedmiu lat jest kierownikiem kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Wraz ze swoimi studentami cyklicznie uczestniczy w warsztatach dziennikarskich w Strasburgu i Brukseli organizowanych przez Parlament Europejski.

 

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA
Adresatami są absolwenci o profilu zarówno społecznym czy humanistycznym (np. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna), jak i marketingowym; adresatami studiów podyplomowych Digital media i komunikacja PR są osoby, które chciałyby związać się zawodowo z nowymi mediami, dołączając do działających już multimedialnych newsroomów radiowych, prasowych czy telewizyjnych, bądź tworząc własne miejsca pracy (portale internetowe, blogosfera).
Adresatami są również osoby chcące rozpocząć własną działalność marketingową w Internecie, np. właściciele małych przedsiębiorstw czy jednoosobowych firm, którzy chcą w nowoczesny sposób promować swoją działalność; studia są też dla menedżerów i pracowników działów Public Relations, HR oraz IT, marketingu i promocji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i kompetencje w zakresie: social mediów, content, brand i digital marketingu oraz tradycyjnego marketingu, reklamy i promocji.
Do podjęcia się tych studiów zapraszamy także osoby, które amatorsko zajmują się powyższymi działaniami lub po prostu chcą zdobyć wiedzę i kompetencje w tym zakresie!
Mamy również informacje, że wielu nauczycieli, pedagogów zajmuje się promowaniem swoich placówek, co świadczy o tym, że są bardzo mile widziani wśród kandydatów.

Absolwent studiów podyplomowych Digital media i komunikacja PR będzie potrafił przygotowywać materiały dziennikarskie do mediów internetowych; pozna różnice między klasycznym przekazem dziennikarskim a językiem nowych mediów.

Absolwent studiów będzie potrafił też wykorzystywać media społecznościowe w celach marketingowych i promocyjnych; planować i zarządzać kampaniami realizowanymi w świecie wirtualnym; stosować nowoczesne metody działań promocyjno-sprzedażowych w obszarze Internetu oraz projektować strategie komunikacyjne w wielu obszarach z użyciem zasad i narzędzi marketingu treści.

 

OPŁATY ZA STUDIA
WPISOWE 100 zł
CENA ZA STUDIA - OPŁATA JEDNORAZOWA 2600 zł
CENA ZA STUDIA - OPŁATA SEMESTRALNA 2 x 1400 zł
CENA ZA STUDIA - OPŁATA RATALNA - 10 M-CY 10 x 300 zł

 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNIE
Wymagane dokumenty:
-skan dyplomu ukończenia studiów,
-potwierdzenie dokonania opłaty wpisowego,
-skan wypełnionego i podpisanego formularza rekrutacyjnego wraz ze zdjęciem (3,5 cm x 4,5 cm) ,
-skan 1 egzemplarza wypełnionej i podpisanej umowy o świadczenie nauki na studiach podyplomowych (przy składaniu dokumentów w dziale należy dostarczyć 2 egzemplarze)

 

STRONA INTERNETOWA

http://www.podyplomowe.san.edu.pl/oferta/pr-marketing-2020/2021/digital-media-i-komunikacja-pr-nowosc/o-studiach

 

Dokumenty są dostępne na stronie www.podyplomowe.san.edu.pl w zakładce DLA SŁUCHACZA

Zapraszamy do kontaktu mailowego podyplomowe@san.edu.pl lub telefonicznego +48 42 664 66 99