Działalność naukowa SAN Kraków

Działalność naukowa Wydziału Nauk Stosowanych w Krakowie obejmuje prace badawcze prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez Unię Europejską, Radę Nauki/Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i badań własnych w ramach poszczególnych zakładów.

Naukowo-dydaktyczna kadra Społecznej Akademii Nauk w Krakowie realizuje projekty badawcze finansowane są ze środków własnych, głównie w formie stypendiów doktoranckich, dofinansowania działalności jednostek organizacyjnych i grantów badawczych oraz ze środków zewnętrznych m. in. w ramach projektów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznanych Uczelni.

 

Główne obszary badań realizowanych przez pracowników naukowych SAN Kraków to:

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Marketing z naciskiem na innowacje w branży IT i logistycznej