Aktualności

Aktualności

Legitymacje studenckie ważne do 14.10.2021 r.

Legitymacje studenckie ważne do 14.10.2021 r.

Przypominamy, iż w wyniku uchylenia Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, legitymacje studenckie były ważne do 14 października 2021 r.

Przedłużanie ważności legitymacji rozpoczęło się. Szczegóły w "Strefie studenta".

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1464).

Studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie – 3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznym

Zarządzanie zasobami ludzkimi

E-commerce i marketing

Zarządzanie logistyczne

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

 

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie) na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia (uzupełniające magisterskie – 2-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Zarządzanie nowoczesną organizacją

Zarządzanie logistyczne

Przywództwo w biznesie

Rachunkowość i finanse w zarządzaniu

Administracja i zarządzanie publiczne

-->