Aktualności

Aktualności

Legitymacje studenckie nadal ważne!

Legitymacje studenckie nadal ważne!

Przypominamy, iż rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 16 października 2020 r. wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od momentu zniesienia tego ograniczenia, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce legitymacje studenckie pozostaną ważne przez 60 dni.

Plan zajęć AKTUALIZACJA 23.03.2021

Wszystkie plany zajęć w semestrze letnim 2020/2021 są udostępnione w "Strefie studenta" w lewym menu "PLANY ZAJĘĆ",

pod linkiem: https://krakow.san.edu.pl/strefa-studenta/plany-zajec 

oraz dodatkowo w aplikacji MS Teams w zespole "Dyżur dziekański" pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19c4b96fa8e44f499ed77d1514f5571f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b8a6cf3-77bf-4db0-b296-a148f79bcb15&tenantId=262dbaf1-38a1-43f9-a7da-3022da85cc5e

 

 

 

Praktyki dyplomowe sem. zimowy 2020/2021

Praktyki dyplomowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 obejmują wszystkich studentów kierunku Zarządzanie I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z dokumentacją, tj. Ramowym Programem Praktyk Dyplomowych i integralnymi do niego załącznikami.

 

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie – 3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie nowoczesną organizacją

Specjalizacje:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach

Rachunkowość w organizacji

Sprzedaż i marketing internetowy

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informatyka w zarządzaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia (uzupełniające magisterskie – 2-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Rachunkowość i zarządzanie finansami w organizacji

Zarządzanie organizacjami

Specjalizacje:

Systemy rachunkowości i instrumenty zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie w administracji i sektorze publicznym

Kadry i płace

Leadership w organizacjach

Logistyka w zarządzaniu

e-biznes i profesjonalna komunikacja

-->