Aktualności

Aktualności

Praktyki dyplomowe sem. zimowy 2020/2021

Praktyki dyplomowe w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 obejmują wszystkich studentów kierunku Zarządzanie I oraz II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, zgodnie z dokumentacją, tj. Ramowym Programem Praktyk Dyplomowych i integralnymi do niego załącznikami.

 

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia I stopnia (licencjackie – 3-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Zarządzanie logistyczne

Zarządzanie nowoczesną organizacją

Specjalizacje:

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Zarządzanie finansami w bankowości i ubezpieczeniach

Rachunkowość w organizacji

Sprzedaż i marketing internetowy

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Zarządzanie publiczne

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Informatyka w zarządzaniu

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Studia uzupełniające magisterskie na kierunku Zarządzanie

Kierunek: Zarządzanie, studia II stopnia (uzupełniające magisterskie – 2-letnie), tryb stacjonarny (dzienny) i niestacjonarny (zaoczny)

Specjalności:

Rachunkowość i zarządzanie finansami w organizacji

Zarządzanie organizacjami

Specjalizacje:

Systemy rachunkowości i instrumenty zarządzania finansowego w przedsiębiorstwie

Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Przedsiębiorczość w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Zarządzanie w administracji i sektorze publicznym

Kadry i płace

Leadership w organizacjach

Logistyka w zarządzaniu

e-biznes i profesjonalna komunikacja

-->