Aktualności

Aktualności

Konferencja Agile- Commerce 2018

Konferencja Agile- Commerce 2018

Społeczna Akademia Nauk zaprasza do udziału w konferencji naukowej
Agile- Commerce 2018. 

UWAGA! Katedra Gospodarki Elektronicznej zaprasza studentów oraz doktorantów SAN do wystąpienia i udziału w konkursie na najlepszy referat!