Aktualne oferty pracy

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy w SAN Kraków:

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (j. angielski)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 

Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin


Wymagania:

 • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • biegły j. angielski
 • mile widziana wiedza przedmiotowa m.in. z zakresów jak: historia literatury, psychopedagogicznych podstawy nauczania języków obcych oraz problematyka przekładu specjalistycznego, gramatyka, Integrated skills
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych 

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (obszar: prawo)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 

Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin


Wymagania:

 • minimum tytuł magistra prawa, optymalnie stopień doktora nauk prawnych
 • wiedza przedmiotowa m.in. z zakresu: prawo oświatowe
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl


Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (łacina)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa


Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin

 

Wymagania:

 • minimum tytuł magistra
 • wiedza przedmiotowa m.in. z łaciny
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (obszar: matematyka)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 


Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin

 

Wymagania:

 • tytuł magistra lub doktora nauk matematycznych
 • wiedza przedmiotowa z zakresu matematyki (pochodne, całki, statystyka, etc.)
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (obszar: programowanie)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 

Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin

 

Wymagania:

 • min. tytuł magistra w dziedzinie informatyki
 • wiedza przedmiotowa z zakresu algorytmiki oraz programowania w języku Java
 • mile widziana także wiedza przedmiotowa z zakresu: .Net, C++
 • wiedza z zakresu środowiska pracy: kompilatory, fazy kompilacji, elementy składowe
 • wiedza z zakresu bezpieczeństwa informacji
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (obszar: ekonomia/socjologia)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 

Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin

 

Wymagania:

 • tytuł magistra lub doktora nauk matematycznych
 • wiedza przedmiotowa z zakresu prognozowania gospodarczego
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.

Stanowisko: Nauczyciel Akademicki / adiunkt (obszar: zarządzanie/socjologia)

Oferta Pracy w: Społeczna Akademia Nauk w Krakowie

Miejsce pracy: Kraków, uczelnia wyższa

 


Opis stanowiska:

 • dobre przygotowanie się do realizacji zajęć w oparciu o sylabus
 • prowadzenie zająć dydaktycznych
 • egzaminowanie studentów
 • rozliczanie się z godzin

 

Wymagania:

 • tytuł magistra lub doktora nauk matematycznych
 • wiedza przedmiotowa z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu społecznych aspektów zarządzania
 • wskazane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy w prestiżowej, dynamicznie rozwijającej się uczelni
 • wsparcie rozwoju naukowego
 • współpracę z zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów
 • przyjazną atmosferę
 • ciekawą pracę
 • profesjonalne narzędzia pracy

 

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres mail: rekrutacjakrakow@san.edu.pl

 

Wymagane dokumenty: CV i List Motywacyjny.

 


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926, ze zm)”.