WAŻNE!! NOWE ZASADY PRACY UCZELNI

Aktualności

pokaż wszystkie aktualności

Spotkanie z dziekanem na rozpoczęcie nowego semestru i plan zajęć

W związku z rozpoczęciem nowego semestru, szeregiem spraw organizacyjnych, dziekan zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w dniu 26.02.2021 r. o godz. 21:00 oraz 3.03.3021 r. o godz. 20:00 przez aplikację Teams, w zespole "Dyżur dziekański". Link:  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19c4b96fa8e44f499ed77d1514f5571f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b8a6cf3-77bf-4db0-b296-a148f79bcb15&tenantId=262dbaf1-38a1-43f9-a7da-3022da85cc5e

Plan zajęć na kierunku Zarządzanie I stopień niestacjonarne i II stopień stacjonarne i niestacjonarne, w semestrze letnim 2020/2021 jest udostępniony na stronie:

https://krakow.san.edu.pl/strefa-studenta/plany-zajec

 

oraz dodatkowo w aplikacji MS Teams w zespole "Dyżur dziekański", pod linkiem: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a19c4b96fa8e44f499ed77d1514f5571f%40thread.tacv2/conversations?groupId=2b8a6cf3-77bf-4db0-b296-a148f79bcb15&tenantId=262dbaf1-38a1-43f9-a7da-3022da85cc5e

 

Pierwszy zjazd odbędzie się zgodnie z planem, tj. 27/28.02.2021 r. w sobotę od godziny 8:00.